Σύγκριση Lasik με PRK

prk-lasik-sigkrisi

Σύγκριση επέμβασης LASIK με PRK

PRK

LASIK

LASIK

PRK

FLAP/ πιο πολύπλοκη επέμβαση

Ανώδυνη μετεγχειρητικά

Πόνος για 2-3 μέρες μετεγχειρητικά

Ταχεία επάνοδος όρασης 1-3 μέρες

Πιο αργή επάνοδος όρασης 1-2 εδδομάδες

Καλύτερη για υπερμετρωπία

Καλύτερη σε ξηροφθαλμία

Απαιτεί μεγαλύτερο πάχος κερατοειδή

Γίνεται και σε λεπτότερο κερατοειδή

Απαιτεί συγκεκριμένα ανατομικά στοιχεία κερατοειδούς, κόγχου

Δέν επηρεάζεται τόσο από ακραίες παραμέτρους αυτών των στοιχείων.

Προβλήματα κυρίως λόγω FLAP

Προβλήματα κυρίως λόγω Haze

Σταθερότητα σε 1 εβδομάδα έως 1 μήνα (έως και 3 μήνες)

Σταθερότητα σε 1-3 μήνες (έως και 6-12 μήνες)