Πρεσβυωπία

Τι είναι η πρεσβυωπία;

Πρεσβυωπία και όραση

Πρεσβυωπία και όραση

Η πρεσβυωπία είναι η απώλεια της ικανότητας να εστιάζεις σε κοντινά αντικείμενα που έρχεται με την πάροδο της ηλικίας, κοντά στην ηλικία των 40-45 ετών.
Τα γράμματα στον κατάλογο είναι πολύ μικρά ή πρέπει να κρατάς την εφημερίδα αρκετά πιο μακριά από ότι συνήθως για να διαβάσεις καθαρά.
Ταυτόχρονα η όρασή σου για τα μακρινά αντικείμενα παραμένει καθαρή.