Υπερμετρωπία

Τι είναι η υπερμετρωπία

υπερμετρωπια

υπερμετρωπια

Στην υπερμετρωπία βλέπεις τα μακρινά αντικείμενα αλλά τα κοντινά είναι θολά.
Προκαλείται λόγω του σχετικά μικρού μήκους του ματιού.