Αυτόματο Ηλεκτρονικό Διαθλασίμετρο Κερατόμετρο RK-F1 CANON

matiwn-laser-egxeirisi

matiwn-laser-egxeirisi

Αυτόματο Ηλεκτρονικό Διαθλασίμετρο–Κερατόμετρο Canon: Σύστημα αυτόματης μέτρησης της διαθλαστικής κατάστασης του οφθαλμού.